You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vakgebieden

Bij Arjo willen we alle beschikbare informatie over onze vakgebieden met onze klanten delen. In dit gedeelte vindt u dan ook informatie over: decubitus, VTE-preventie, vroegtijdige mobilisatie en patiëntverplaatsing. U krijgt hier klinische ondersteuning, informatie over technieken en richtlijnen die bijdragen tot een betere zorgkwaliteit.