You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Emma

Deze zorgvrager is niet in staat om zelfstandig dagelijkse handelingen te verrichten of daaraan actief bij te dragen.

arjo-insights-mobility-gallery-emma

Als er geen speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen, kan hulp tot een risico van fysieke overbelasting van de zorgverlener leiden. Om dit risico weg te nemen moeten er hulpmiddelen worden gebruikt. Deze zorgvrager kan niet actief bijdragen aan de beweging.

In het geval van Emma wordt het niet langer belangrijk geacht haar te stimuleren een bijdrage aan de handeling te leveren en actief te worden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij zorgvragers in het terminale stadium van kanker of alzheimer, moet deze actieve bijdrage zelfs worden vermeden of is deze onwenselijk. Maar een zorgvrager die ervoor kiest om zijn energie te sparen voor bezoekers en passief blijft tijdens het zorgproces, kan ook tot die groep behoren.

Het bevorderen of stimuleren van de mobiliteit en het activeren van de zorgvrager behoren niet langer tot de doelen van het zorgplan. Optimale zorg verlenen en/of het voorkomen van complicaties van immobiliteit, bijvoorbeeld goede huidverzorging, dienen prioriteit te krijgen. Emma wordt verplaatst met behulp van hulpmiddelen als een passieve tillift.

Het doel is het voorkomen van complicaties die worden veroorzaakt door langdurige bedlegerigheid en het haar zo comfortabel mogelijk maken.

Kenmerken:

  • Wellicht volledig bedlegerig, kan soms in speciale stoel zitten
  • Altijd volledig afhankelijk van de zorgverlener
  • Zonder de juiste hulpmiddelen een hoog risico op dynamische en statische overbelasting voor het personeel
  • Stimuleren van functionele mobiliteit is niet het belangrijkste doel