Albert

Deze zorgvrager kan zonder hulp van anderen zelfstandig dagelijkse handelingen verrichten.

arjo-insights-mobility-gallery-albert

Mogelijk heeft deze zorgvrager speciale hulpmiddelen of toestellen nodig. Over het algemeen is er geen risico van fysieke overbelasting voor de zorgverlener. Albert moet nauwlettend in het oog worden gehouden.

Kenmerken:

  • Ambulant, maar kan steunen op een wandelstok
  • Zelfstandig, kan zichzelf wassen en aankleden
  • Doorgaans geen risico van dynamische of statische overbelasting voor het personeel
  • Stimuleren van de functionele mobiliteit is heel belangrijk