Langdurige zorg

Voor elke oudere bewoner en mensen die sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen moet langdurige zorg een ervaring zijn waarin hun welzijn en waardigheid centraal worden gesteld.

Bevordering van het welzijn van bewoners en zorgverleners

Wij zoeken naar oplossingen waarmee u veilige en waardige zorg kunt bieden aan uw bewoners met beperkte mobiliteit en cognitieve beperkingen

Welzijn en ontspanning in de dementiezorg

Mensen met dementie of vergelijkbare cognitieve beperkingen kunnen zich op verschillende manieren gedragen. Ze vertonen rusteloosheid, desoriëntatie, teruggetrokkenheid of zelfs agressie. Onthoud vooral dat dit gedrag eigen is aan de persoon in kwestie en dat u het positief kunt beïnvloeden.

Lees verder