You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Langdurige zorg

Of het nu gaat om een oudere bewoner of iemand die sterk afhankelijk is van de hulp van anderen, voor alle zorgvragers moet langdurige zorg een ervaring zijn waarin hun welzijn en waardigheid centraal worden gesteld.

Bevordering van het welzijn van bewoners en zorgverleners

Wij zoeken naar oplossingen waarmee u veilige en waardige zorg kunt bieden aan uw bewoners met beperkte mobiliteit en cognitieve beperkingen

Welzijn en ontspanning in de dementiezorg

Mensen met dementie of vergelijkbare cognitieve beperkingen kunnen zich op verschillende manieren gedragen. Ze vertonen rusteloosheid, desoriëntatie, teruggetrokkenheid of zelfs agressie. Onthoud vooral dat dit gedrag eigen is aan de persoon in kwestie en dat u het positief kunt beïnvloeden.

Lees verder