You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Shampoo and Body Wash

Twee-in-een vloeibare zeep en shampoo voor huid en haren

Onze twee-in-een vloeibare zeep en shampoo zorgt voor een zachte maar grondige reiniging van huid en haren en gaat bacteriegroei tegen.

Het product bevat verzorgende en hydraterende stoffen die zacht zijn voor huid en haar, en reinigingsmiddelen die bacteriegroei tegengaan.
Reinigt, conditioneert en hydrateert
Bevat verzorgende en hydraterende stoffen die het haar verzorgen en de huid hydrateren.

Gaat bacteriegroei tegen
Bevat reinigingsmiddelen voor grondige reiniging en gaat bacteriële groei tegen.

Biologisch afbreekbaar. Wordt geleverd in een recyclebare verpakking.

Technische gegevens

Risico's

Dit product bevat geen schadelijke stoffen en hoeft niet te worden geregistreerd krachtens EG-Verordening 1907/2006 (REACH).
Belangrijkste risicovolle eigenschappen: Het product kan de ogen en de slijmvliezen irriteren.

Samenstelling/Bestanddelen

StoffenCAS nr.:Gewicht %Symbool/R-zinnen
Gevaarlijke stoffen  -
 ---
Andere stoffen  -
Natriumlaurylethersulfaat9004-82-46-10-
DMDM-hydantoïne6440-58-00,15-
Joodpropynylbutylcarbamaat55406-53-60,0075-
Euxyl K40035691-65-70,03-
IFRA-goedgekeurd parfum 0.2-
Kleur + water tot 100%-

Eerstehulpmaatregelen

InnameDrink overvloedig water. Roep medische hulp in indien er symptomen ontstaan.
InademingRoep medische hulp in indien er symptomen ontstaan.
OgenVerwijder contactlenzen, spoel met lauw water gedurende enkele minuten en roep medische hulp in indien er symptomen ontstaan.

Brandveiligheid

 
Dit product is niet ontvlambaar.
Blusmiddelen Aanpassen aan aanwezige omstandigheden/materiaal.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Draag geschikte persoonlijke-beschermingsuitrusting en gebruik een zuurstofmasker.

Onopzettelijk morsen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelenAanraking met de ogen vermijden.
MilieuvoorzorgsmaatregelenVerzamel het gemorste materiaal met een absorptiemiddel voor chemische stoffen (zoals kiezelgoer, zaagmeel). Kleine hoeveelheden mogen met water worden weggespoeld.

Gebruik en opslag

Op kamertemperatuur bewaren.

Blootstelling/persoonlijke bescherming

Zie sectie 7.

Fysieke en chemische eigenschappen

VormHeldere vloeistof
pH-waarde7,0
OntvlambaarheidNiet-ontvlambaar
VlampuntN.v.t.
Oplosbaarheid in water100%
Organische oplosmiddelenN.v.t.

Toxicologie

Acute effectenZie sectie 3
InnameZie sectie 3
InademingZie sectie 3
HuidcontactZie sectie 3
OgenZie sectie 3

Ecologie

Milieu-eigenschappenDeze vloeistof bevat stoffen die snel biologisch afbreekbaar zijn.

Verwijdering

Ga na wat de plaatselijke voorschriften zijn voor verwijderen en recyclen.
Code verwijdering en recycling07 07 99

Vervoer

KlasseVrij
Weg, spoor (ADR/RID)N.v.t.
Zee (IMDG)N.v.t.
Lucht (IATA)N.v.t.

Wettelijke vereisten

VeiligheidslabelNee
R-zinnenNee
Beperkingen voor commercialisering-

****