You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

VTE-preventie

Comfortabel, praktisch en klinisch doeltreffend: de niet-invasieve oplossing van Arjo.

Iedereen kan veneuze trombo-embolie (VTE) ontwikkelen, ongeacht leeftijd, geslacht of etniciteit

VTE is vaak het gevolg van een langdurige periode van immobiliteit en kan optreden met nauwelijks enige waarschuwing vooraf.

VTE is een gevaarlijke en potentieel levensbedreigende medische aandoening, waarbij zich bloedstolsels vormen in een slagader of ader. Als er in de diepe aders van het been of bekken een stolsel ontstaat, wordt dit diep-veneuze trombose of DVT genoemd. Als een deel van het stolsel afbreekt en in de longen terechtkomt, wordt dat een longembolie genoemd. VTE is de verzamelnaam voor zowel DVT als longembolie.₁

Referentie: 1. http://www.worldthrombosisday.org.

Vermindering van het DVT-risico dankzij intermitterende pneumatische compressie

Intermitterende pneumatische compressie (IPC) bootst de natuurlijke pompbewegingen van de kuiten of voeten na om het bloed sneller door de diepe aderen te laten stromen en zo het risico op veneuze stasis en diep-veneuze trombose te verlagen. De mechanische effecten van IPC bij het verhogen van de bloeddoorstroming verminderen niet alleen de veneuze stasis, maar hebben ook een meetbaar antistollingseffect. IPC draagt ertoe bij dat twee van de belangrijkste oorzaken van VTE worden beperkt – vermindering van stasis en hypercoagulabiliteit. Het is een eenvoudige, comfortabele en klinisch effectieve (ref. Morris 2008) oplossing voor uw patiënten met risico op VTE-vorming*.

*Raadpleeg, afhankelijk van de risicobeoordeling van de patiënt, de gebruiksaanwijzing van het product voor meer informatie over alle contra-indicaties.

Bekijk onze producten