You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-flex-services-full bleed.jpg

Flex Service

Flex Service

Flex Service garandeert dat u uw apparatuur optimaal benut, zodat u zeker bent van een goede werking en de hoogste zorgstandaarden. Ons team helpt u uw efficiëntie te optimaliseren en tegelijkertijd de veiligheid van zowel zorgvragers als zorgverleners te garanderen. Ons aanbod van onderhoudscontracten biedt nauwe klantenrelaties, met gegarandeerde volledige kostentransparantie, -beheersing en een vaste prijs.

Onze service – uw succes


Bij Arjo begrijpen we uw behoefte aan een sterkere focus op prestaties:

  • Een grotere oudere populatie met minder personeel om voor hen te zorgen
  • De noodzaak om u te concentreren op uw kernactiviteit en de best mogelijke zorg te bieden
  • Een grotere behoefte aan efficiëntie, zonder de veiligheid van zorgverleners en de waardigheid van zorgvragers uit het oog te verliezen
  • Transparante en stabiele financiële uitgaven zonder onverwachte kosten

Met meer dan 60 jaar ervaring leggen we ons bij Arjo toe op een veilige en efficiënte zorgomgeving die veilig en kostenefficiënt is. Onze superieure oplossingen hebben de standaard voor zorgomgevingen wereldwijd hoger gelegd, waardoor het aantal onnodige letsels bij zorgverleners, bewoners en patiënten is verminderd en tegelijkertijd de bedrijfsinkomsten zijn verbeterd.

Let op: plaatselijke variaties kunnen van toepassing zijn.