You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Ontwerpondersteuning voor dementie- en ouderenzorg

Het juiste ontwerp, de correcte uitrusting en een optimaal gebruik van de ruimte kunnen het verschil uitmaken voor zorgverleners, oudere bewoners en mensen met cognitieve beperkingen.

Een omgeving die welzijn en waardigheid bevordert

Is de zorgomgeving optimaal ontworpen, dan pas kan hoogwaardige zorg worden gegeven. De beste zorginstellingen voor langdurige ouderenzorg komen effectief tegemoet aan de voorkeuren, verwachtingen en klinische behoeften van elk individu. Tegelijkertijd moeten klinische doelen worden bereikt zonder de efficiëntie of veiligheid van de zorgverlener te raken.

Wij kunnen u, in nauwe samenwerking, helpen bij het ontwikkelen van een optimale zorgomgeving voor de langdurige verzorging van uw oudere bewoners en mensen met een cognitieve beperking. Wij staan u bij in de keuze van de juiste uitrusting, trainen uw zorgverleners en zorgen ervoor dat u voldoende ruimte hebt voor optimale functionaliteit.

Ons Handboek voor architecten en ontwerpers is samengesteld en beoordeeld door een team van internationale deskundigen, waaronder architecten, zorgverleners en ergonomen. Het geeft u deskundig advies over het maximale gebruik van uw zorgruimte. Daarnaast bieden we ook een uitgebreid overzicht van best-practice-ontwerpprincipes om uw zorgomgeving te optimaliseren, de workflow en veiligheid van uw zorgverleners te verbeteren en uw bewoners zoveel mogelijk comfort en beweging te geven.

Arjo-Architects and Planners-Guidebook_315x315.jpg

Architecten en ontwerpers

We steunen op meer dan 60 jaar ervaring met architecten, zorgprofessionals en experts in veilige patiëntverplaatsing, om richtlijnen voor de bouw en herinrichting van zorginstellingen aan te bevelen.

Lees verder