You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

ISO/TR – Patiënten verplaatsen

In 2012 publiceerde ISO haar eerste technische rapport met specifieke aandacht voor veilige patiëntverplaatsing.

In het technische rapport ISO/TR 12296:2012 Ergonomics — manual handling of people in the healthcare sector van de ISO (International Organization for Standardization) wordt de multifunctionele aanpak van patiëntverplaatsing beschreven, met onder meer: methoden en richtlijnen voor risicobeoordeling, organisatorische aspecten, criteria voor de keuze en het gebruik van uitrusting, opleiding, gebouwen en omgeving met betrekking tot risico-inschatting, en evaluatie van maatregelen in verband met patiëntverplaatsing.

In het technische rapport wordt verwezen naar het gebruik van de door Arjo ontwikkelde Mobiliteitswijzer en Care Thermometer. De publicatie levert sterk bewijsmateriaal voor veilige patiëntverplaatsing en vormt een goede grondslag voor toekomstige richtlijnen en wetgeving.

U kunt het volledige rapport ISO/TR 12296:2012 Ergonomics -- Manual handling of people in the healthcare sector aankopen via de website van ISO.

Samenvatting door Arjo van de ISO/TR 12296:2012

Ter ondersteuning van het technische rapport, heeft Arjo een gemakkelijk leesbare samenvatting gemaakt. Download hier de samenvatting van de ISO/TR 12296:2012.

Download - UPDATE