You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinisch en economisch bewijs

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van de juiste hulpmiddelen de belasting van het spier- en skeletstelsel en het risico op letsels aanzienlijk vermindert.

Veilig patiëntenprogramma

Zorgprofessionals lopen een groter risico op musculoskeletaal letsel wanneer ze te maken krijgen met een hogere werklast, frequentere patiëntverplaatsingen, eerdere musculoskeletale symptomen en een gebrek aan de juiste tilhulpmiddelen. Het risico op rugpijn kan rechtstreeks worden afgeleid uit het dagelijkse aantal patiëntverplaatsingen. (Thomas 2009; Collins 2011)

In een onderzoek naar musculoskeletaal letsel en werkgerelateerde claims over zeven jaar (1997-2003) werd gemeld dat men 40% van de letsels als gevolg van het tillen of verplaatsen van patiënten had kunnen voorkomen door een tilhulpmiddel te gebruiken. (Pompeii et al. 2009)

16 kg is het maximale gewicht dat handmatig mag worden getild

In een paper van Waters werd gekeken naar de Lifting Equation (NIOSH), een ergonomisch beoordelingsinstrument dat wordt gebruikt om gewichtslimieten aan te bevelen voor handmatig tillen met twee handen. De herziene vergelijking levert een aanbevolen gewichtslimiet van 16 kg op voor gebruik bij patiëntverplaatsingstaken. Dit vormt de grondslag voor de meeste richtlijnen betreffende patiëntverplaatsing. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van de juiste hulpmiddelen de belasting van het spier- en skeletstelsel en het risico op letsel aanzienlijk vermindert. Bij het gebruik van een volledig beladen toestel voor heffen van patiënten, waren de vereiste duw- en trekkrachten over het algemeen aanvaardbaar voor 90% van de vrouwelijke populatie. (Waters 2007; Rice 2009)

Positieve kosten-batenverlaging bij toepassing van een programma voor veilige patiëntverplaatsing

Uit een aantal studies is gebleken dat de toepassing van programma's voor veilige patiëntverplaatsing, met onder meer het gebruik van patiënttilliften en de bijbehorende training, een forse verlaging van de kosten-batenverhouding met zich meebrengt. (Nelson  2008; Tomas 2009; Black 2011, Lilpscomb 2012)