You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Opleiding

Intermitterende pneumatische compressie (IPC) is een veilige en doeltreffende methode voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE).

IPC kan als afzonderlijke therapie of in combinatie met andere vormen van preventie worden gebruikt. Bovendien is het een ideale oplossing voor de 19% ziekenhuispatiënten met een hoog risico op bloedingen en voor wie een anticoagulatietherapie gecontra-indiceerd kan zijn (1).

Intermitterende pneumatische compressie (IPC) wordt toegepast via manchetten van kuit-, dij- of voetlengte. Deze circulaire manchetten voor gebruik bij eenzelfde patiënt worden periodiek opgeblazen door een pneumatische pomp, wat zorgt voor een zachte cyclische druk op het lidmaat.

In tegenstelling tot farmacologische methoden beperkt intermitterende pneumatische compressie (IPC) twee risicofactoren die in verband worden gebracht met de ontwikkeling van veneuze trombo-embolie (VTE): veneuze stasis en hypercoagulabiliteit.

 IPC zorgt niet alleen voor een betere doorbloeding van het lidmaat, maar brengt ook een meetbaar antitrombose en fibrinolytisch effect teweeg (2). Deze fysische en biochemische reacties gelijken op de reacties bij compressie van de vaten in de kuitspieren en de plantaire plexus (voet) tijdens activiteiten zoals lopen. Daarom is IPC bijzonder nuttig voor de behandeling van patiënten die zelf niet snel weer ter been zijn.

De werking en ondersteunende bewijsstukken worden in detail besproken in het document Klinisch bewijsmateriaal voor diep-veneuze trombose (DVT) van Arjo.

Literatuurverwijzingen

1 Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F et al. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387-394.

2 Chen A, Frangos S, Kilaru S et al. Intermittent pneumatic compression devices – physiological mechanisms of action. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2001; 21: 383-392.