You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinisch en economisch bewijsmateriaal

Intermitterende pneumatische compressie (IPC) is een zeer veilige en effectieve methode gebleken om het welzijn van de patiënt te bevorderen door de onmiddellijke en langetermijnkosten in verband met diep-veneuze trombose (DVT) te verlagen.

Meer over VTE-preventie

Het document "Klinisch bewijs" van Arjo geeft een volledig overzicht van het belangrijkste klinische en economische bewijsmateriaal.

Dit zijn enkele van de behandelde onderwerpen:

  • de wereldwijde impact van veneuze trombo-embolie (VTE);
  • de pathofysiologie van VTE;
  • de risico's gezien vanuit elk klinisch specialisme;
  • intermitterende pneumatische compressie (IPC) – werking;
  • overzicht van de consensusrichtlijnen;
  • een uitgebreide lijst met de belangrijkste laboratorische, klinische en veiligheidsstudies met betrekking tot Flowtron™ IPC-toestellen;
  • volledige literatuurlijst.

Download

Klik hier om de brochure Clinical Evidence van Arjo te downloaden.

Brochure Clinical Evidence