You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinisch en economisch bewijs

Voor de zorgverlener zijn belangrijke factoren in de hygiënische verzorging de statische belasting en het tijdsverbruik, voor de zorgvrager zijn dat waardigheid, welbevinden en veiligheid.

Statische belasting en tijdsbesparing – belangrijke factoren in hygiënische verzorging

Hoewel er een sterk onderling verband is tussen zware belasting en tilhandelingen, blijkt uit de literatuur dat ook de statische belasting niet mag worden onderschat. Er zijn bewijzen dat de blootstelling aan statische belasting kan worden beperkt door een combinatie van enerzijds het gebruik van het juiste hulpmiddel en anderzijds opleiding van het personeel (Knibbe, 2012). Uit de evaluatie van een programma voor de beperking van de statische belasting is gebleken dat het aantal werkuren in een statische overbelaste positie kan worden teruggedrongen van 54% tot 25% (Brinkhoff, 2003).

Er is een onderzoek verricht waarbij de Carevo-douchewagen wordt vergeleken met een traditionele in hoogte verstelbare douchewagen. Daaruit bleek dat de statische belasting bij het gebruik van de Carevo 13,4% lager is dan bij traditionele douchewagens (Knibbe, 2012).

Een onderzoek naar belasting in bepaalde lichaamshoudingen en doeltreffend baden en douchen van bewoners/patiënten toont aan dat 19% meer tijd in een veilige lichaamshouding wordt doorgebracht wanneer een douchewagen wordt gebruikt dan bij het wassen van een bewoner/patiënt op een in hoogte verstelbaar bed (Knibbe, 1996).

Bewoner/patiënt valt in de badkamer Voorkomen dat een zorgvrager valt, is een ander belangrijk aandachtspunt voor de veiligheid. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het risico op vallen voor zorgvragers groter is in badkamers en op natte badkamervloeren (Vu 2005; Cameron, 2010). Volgens het Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding dienen zich jaarlijks ongeveer 235.000 volwassenen aan op de spoeddienst als gevolg van letsels die in de badkamer zijn ontstaan. Meer dan 30% van die letsels zijn opgelopen tijdens het baden, douchen of bij het uit bad of douche stappen (CDC, 2011).

Zie de aanvullende literatuurverwijzingen in het gedeelte Bibliografie.