You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Douchestoelen

Er is onderzoek gedaan naar de grootste beïnvloedende factoren op de statische belasting en op de benodigde tijd om de zorgvrager te wassen.

Voor wat statische belasting betreft, is het baden en douchen van zorgvragers een van de meest belastende taken voor zorgverleners.

Aanzienlijke vermindering van de belasting bij gebruik van een in hoogte verstelbare douchestoel

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat zorgverleners die voor het wassen en douchen van zorgvragers een niet in hoogte verstelbare douche-toiletstoel gebruiken, minder dan 1/3 van de tijd, met name 31%, in een gezonde houding werken, terwijl dat bij het gebruik van een in hoogte verstelbare douchestoel 59% is.

Het gebruik van een in hoogte verstelbaar hulpmiddel is, voor wat de werkbelasting betreft, de beste optie, maar is dat ook het meest tijdsefficiënt?

Er werden in totaal 67 wasactiviteiten geobserveerd en "wassen op bed" was met 474 seconden de meest tijdrovende handeling.

De zorgverlener had de grootste invloed op de duur van de wasactiviteit. De tweede belangrijkste factor was het gebruikte hulpmiddel, terwijl de patiëntvariabele de minst belangrijke factor was.

Knibbe et al., Reducing back injuries among nurses; results of a laboratory study. Professional Safety, nov. 1996.