You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinische richtlijnen

Hoe belangrijk is het beschermen van de huid bij kwetsbare zorgvragers die het risico op decubitus of vochtletsels lopen?

De huid beschermen

De huid is het grootste orgaan van het lichaam en vormt een effectieve barrière tussen de inwendige weefsels en het externe milieu (Flour, 2009).

Zij beschermt het lichaam tegen de gevolgen van temperatuur en tegen chemische, fysische en mechanische gevaren en voorkomt dat gevaarlijke stoffen zoals micro-organismen het lichaam binnendringen.

Zij doet tevens dienst als een waterbestendige barrière die voorkomt dat essentiële voedingsstoffen uit het lichaam worden gespoeld (DermNet NZ, 2012).
De huidstructuur verschilt afhankelijk van de anatomische regio van het lichaam en verandert bij het ouder worden als reactie op terugkerende trauma's/stressfactoren en de voortdurende blootstelling aan uv-stralen. De bescherming van de huid is cruciaal voor de preventie van decubitus.

Het beschermen van de huid betekent een evenwicht zoeken tussen enerzijds garanderen dat de huid niet wordt beschadigd door externe belasting en krachten en anderzijds intrinsieke factoren, zoals de algehele gezondheid van de persoon in kwestie en de mate waarin de huid tegen schade bestand is.

In het verleden lag de nadruk op optimale ligondersteuning voor zorgvragers met het risico op decubitus, zodat de mechanische belasting van de huid verkleinde.

Tegenwoordig wordt er ook gekeken naar maatregelen die het microklimaat beïnvloeden, door de omgeving op of bij het huidoppervlak te veranderen (Wounds International, 2010).

Wat is het microklimaat?

In de wondzorg wordt de term microklimaat gebruikt om het raakvlak te beschrijven tussen de huid en het oppervlak waarmee zij nauw in contact staat. De term verwijst voornamelijk naar de temperatuur (van de huid of de zachte weefsels) en de vochtigheid (of de vochtigheidsgraad van het huidoppervlak) (Clark en Black, 2011).

Een slecht microklimaat, waardoor de huid te warm en te vochtig wordt, vermindert het herstellingsvermogen van de huid en vergroot de gevoeligheid voor schade door druk, schuifkracht of wrijving.

Om het microklimaat* van de huid op peil te houden, kan het nodig zijn de algemene omgeving te regelen, bijvoorbeeld door een optimale kamertemperatuur te handhaven, de huid niet met synthetische materialen in contact te brengen, of specifieke hulpmiddelen in te zetten om het microklimaat te regelen.

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de verwarmende hulpmiddelen die worden gebruikt om te voorkomen dat de huid te koud wordt wanneer patiënten lange tijd in de operatiekamer verblijven (NICE, 2008) of van speciale apparatuur die de huid droog en op een optimale temperatuur houdt (bv. Skin IQ™ MCM) (Clark en Black, 2011). De regeling van het microklimaat is van groot belang voor de preventie en behandeling van decubitus.