You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Praktijkgerelateerde FAQ's

De lijst van FAQ's is samengesteld om een antwoord te geven op vragen die vaak naar voren komen tijdens de klinische praktijk en in markten waar klinische bewijzen schaars zijn.

Het is belangrijk om de holistische zorg voor de bewoner/patiënt in gedachten te houden en klinische overwegingen te gebruiken bij het nemen van beslissingen op grond van de antwoorden.

Als u hier geen antwoord op uw vraag vindt, neem dan contact op met Clinical@Arjo.com met uw vraag of vragen, dan doen wij ons best om deze te beantwoorden. De antwoorden worden ook op deze website gepubliceerd zodat anderen er in de toekomst iets aan hebben.

Verlichting, vermindering en herverdeling van druk

V. Wat is het verschil tussen verlichting, vermindering en herverdeling van druk?
A. Drukverlichting is het periodiek wegnemen van de druk om reperfusie van het capillaire bed mogelijk te maken en het ontstaan van decubitus te voorkomen. Door de drukverlichting kan de bloedcirculatie zich herstellen naar de normale situatie, waardoor het weefsel dat door de druk die erop werd uitgeoefend een tekort aan bloed had, weer wordt doorbloed. Door van positie te wisselen, laten we dat op natuurlijke wijze gebeuren. Ligondersteuning die de druk verlicht, moedigt perfusie van het weefsel actief aan door wisselende luchtcellen in een cyclus van 10 minuten te vullen en te ontluchten. Dat zorgt voor een regelmatige verandering van de druk op een willekeurig deel van het lichaam dat in contact is met het oppervlak. Drukvermindering wordt bereikt door de contactdruk te verlagen op de plaats waar de huid en de matras elkaar raken. Dat gebeurt door het oppervlak waarop de patiënt steunt te vergroten en de matras te profileren aan de hand van de lichaamsvorm. De bewoner/patiënt moet nog steeds op het oppervlak worden verplaatst, aangezien ook een lage druk het capillaire netwerk kan afsluiten, vooral bij mensen met een hoog risico. Bewijsmateriaal dat zowel drukverlichting als drukvermindering ondersteunt, is te vinden in de brochure Klinisch onderzoek – Optimaliseren en meten van klinische resultaten (Lit 444/04) en de brochure Principes van wisseldruk (Lit 932/01). Herverdeling van druk is een verzamelterm voor beide soorten drukbeheer, zoals die hierboven worden beschreven. Hoewel de termen onderling verwisselbaar lijken, kunnen de implicaties daarvan in sommige landen groot zijn, bijvoorbeeld in de VS, waar deze gekoppeld kunnen worden aan verschillende vergoedingscodes.