You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinische FAQ's

Klinische FAQ's

De lijst van FAQ's is samengesteld om een antwoord te geven op vragen die vaak naar voren komen tijdens de klinische praktijk en in markten waar klinische bewijzen schaars zijn.

Het is belangrijk om de holistische zorg voor de bewoner/patiënt in gedachten te houden en klinische overwegingen te gebruiken bij het nemen van beslissingen op grond van de antwoorden.

Als u hier geen antwoord op uw vraag vindt, neemt u best contact op met Clinical@Arjo.com met uw vraag of vragen, dan doen wij ons best om deze te beantwoorden. De antwoorden worden ook op deze website gepubliceerd zodat ook anderen er in de toekomst iets aan hebben.

V. Als een patiënt een doorligwond heeft en er enige tijd op moet zitten of liggen, is het dan beter om de cellen onder de wond te wisselen of om de wond volledig te ontlasten?


A. Er bestaan verschillende opvattingen over wondgenezing en er is helaas geen eenduidig antwoord. Alles hangt immers af van de plaats en oorzaak van de wond, de inherente toestand van de patiënt en de werking van de ligondersteuning.

V. Kan ik op een ACTIEVE therapeutische matras (met wisseldruk) een hoeslaken gebruiken?


A. Gebruik een hoeslaken dat zo weinig mogelijk gevolgen heeft voor de werking van de matras.
Wij begrijpen dat u graag hoeslakens wilt gebruiken. Daarom geven we u het volgende advies:

  1. Zorg dat het laken de juiste maat heeft voor een luchtgevulde matras met diepe cellen, zodat oprekken of 'hangen' het voordeel van de herverdeling van druk die aan ontluchting is gerelateerd, niet in gevaar brengt.
  2. Gebruik een 4-zijdig stretchlaken voor een minimale verstoring van de ontluchting in actieve/alternerende therapieoppervlakken. Dat is ook belangrijk bij het gebruik van reactieve ligondersteuning (met een constant lage druk) die de druk vermindert d.m.v. een proces van meebewegen met en omhullen van het lichaam. Het effect is waarschijnlijk minder uitgesproken bij reactieve systemen, maar hier moet nog meer onderzoek naar worden gedaan.
  3. Zorg dat het laken observatie en bereikbaarheid van de bediening van de matras, zoals Wound Valves, niet belemmert.
  4. Zorg dat het laken de bereikbaarheid, zichtbaarheid of werking van CPR-elementen niet belemmert.
  5. Als u voor het eerst een hoeslaken gebruikt bij een patiënt die eerder is verpleegd op een los laken, ga er dan niet vanuit dat de intervallen voor verplaatsen en beoordelen van de huid gelijk blijven.