You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Richtlijnen voor zorgverleners

Referentiedocumenten decubitus van NPUAP en EPUAP

Pressure Ulcer Prevention & Treatment; Clinical Practice Guidelines for Prevention and Treatment

Clinical Practice Guidelines geeft een beknopt overzicht van het huidige onderzoek naar decubitus. Het is een onmisbare informatiebron voor behandelaars, met evidence-based praktijkvoorbeelden, voor docenten die de recentste onderzoeken presenteren aan hun studenten, voor beleidsmakers die de toekomst van de gezondheidszorg vormgeven en voor onderzoekers die op het punt staan nieuwe ontdekkingen te doen.

http://www.epuap.org/guidelines/quick-reference-guide-2014-edition-translations/

Pressure Ulcers: Prevalence, Incidence and Implications for the Future Monograph 

Dit document bevat decubituscijfers uit alle klinische settings en populaties, cijfers in speciale populaties, een overzicht van programma's voor decubituspreventie en een bespreking van de stand van zaken op het gebied van decubitus in Amerika tijdens het afgelopen decennium.

http://www.npuap.org/online-store/product.php?productid=17589&cat=3&page=1