You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Decubituspreventie

De aanpak van decubitus in de acute en langdurige zorg.

Een constante uitdaging in elke zorgomgeving.

Decubitus of doorligwonden blijven in elke zorgomgeving een ernstig probleem. Het decubitusrisico neemt sterk toe met de leeftijd, de acuutheid van de aandoening, complexe onderliggende ziekten en lagere mobiliteit.

Decubitus of doorligwonden blijven in elke zorgomgeving een ernstig probleem. U kunt het risico sterk verminderen door het personeel attent te maken op dit risico, door systematisch risicobeoordelingen uit te voeren en door kwetsbare zorgvragers dag en nacht de juiste ligondersteuning te bieden, aangepast aan de zorgvrager en aan de periode van de dag1.

Een doeltreffende strategie voor decubituspreventie is een multifactoriële aanpak zoals SSKIN. Dat is een vijfstappenmodel, ontwikkeld door de NHS (National Health Service in het VK), waarin wordt gewezen op de vijf belangrijkste maatregelen om doorligwonden te voorkomen:

  • Contactoppervlak
  • Huidonderzoek
  • In beweging blijven (van houding veranderen) 
  • Incontinentie en vocht
  • Voeding/hydratatie)  2

Wij bieden u een reeks oplossingen en diensten die u kunnen helpen een programma voor decubituspreventie in uw instelling toe te passen en te optimaliseren. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger als u meer informatie wenst. 

 

  1. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline, http://www.internationalguideline.com/
  2. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel en Pan Pacific Pressure Injury Alliance.  Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline.  Emily Haesler (ed.). Cambridge Media: Perth, Australië; 2014