Albert

Deze zorgvrager is in staat om zonder hulp van anderen zelfstandig dagelijkse handelingen uit te voeren. Mogelijk heeft de zorgvrager wel speciale hulpmiddelen nodig ter ondersteuning van het onafhankelijk functioneren. In zijn algemeenheid is er geen risico van fysieke overbelasting bij de zorgverlener.

Kenmerken:

  • Ambulant, loopt soms met een wandelstok 
  • Onafhankelijk, kan zichzelf verschonen en aankleden.
  • Doorgaans geen risico van dynamische of statische overbelasting bij de zorgverlener.
  • Stimuleren van functionele mobiliteit is zeer belangrijk om zelfredzaam te blijven.