You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Albert

Deze zorgvrager is in staat om zonder hulp van anderen zelfstandig dagelijkse handelingen uit te voeren. Mogelijk heeft de zorgvrager wel speciale hulpmiddelen nodig ter ondersteuning van het onafhankelijk functioneren. In zijn algemeenheid is er geen risico van fysieke overbelasting bij de zorgverlener.

Kenmerken:

  • Ambulant, loopt soms met een wandelstok 
  • Onafhankelijk, kan zichzelf verschonen en aankleden.
  • Doorgaans geen risico van dynamische of statische overbelasting bij de zorgverlener.
  • Stimuleren van functionele mobiliteit is zeer belangrijk om zelfredzaam te blijven.