You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

De Mobiliteitswijzer van Arjo

De Mobiliteitswijzer is een analyse- en communicatietool op basis van verschillende niveaus van functionele mobiliteit: van volledig mobiele en onafhankelijke zorgvragers tot mensen die volledig bedlegerig zijn, in alfabetische volgorde Albert tot Emma genoemd.


De Mobiliteitswijzer ondersteunt de ontwikkeling van een hogere zorgstandaard, gebaseerd op inzicht in en controle van de vereisten en randvoorwaarden voor dit type zorg en voor het welzijn van zorgverleners. Keuzes met betrekking tot zorg zijn bij voorkeur gebaseerd op zorgvuldige beoordelingen van zorgvragers en we moeten erkennen dat er niet zoiets als een typische zorgvrager bestaat. Om de zorg voor onze zorgvragers te plannen, moeten die keuzes bewust en uitgebalanceerd zijn. Met andere woorden, niet alleen moet de zorg worden afgestemd op elk individu, er bestaat ook behoefte aan een bepaalde vorm van standaardisering. Een classificatiesysteem kan hier deel van uitmaken.

De vijf niveaus van mobiliteit vormen de basis van de Mobiliteitswijzer. Mobiliteit stimuleren en uiteindelijk passiviteit respecteren is essentieel vanuit het oogpunt van de kwaliteit van de zorg (Lahmann et al, 2014).

 

Achtergrondinformatie

Klinische medici onderkennen het feit dat een uitgebreide analyse van de functionele mobiliteit van zorgvragers van essentieel belang is voor het optimaliseren van hun fysieke en cognitieve functioneren en levensstandaard. Dit wordt onderbouwd door empirisch onderzoek. (Hawes et al, 1997, Wald et al, 2018).

De introductie van het Beoordelingsinstrument voor zorgvragers (RAI) in de Amerikaanse instellingen voor langdurige zorg heeft de resultaten voor zorgvragers significant verbeterd op vier essentiële terreinen: ADL-functie, cognitieve functie, urinaire continentie en sociale betrokkenheid (Phillips et al, 1997). Het RAI vormt als zodanig een nuttige tool voor kwaliteitsbewaking en om informatie te leveren voor programma's en initiatieven ter verbetering van de kwaliteit (Hutchinson et al, 2010).

Er werd ook een potentiële verbetering van het functioneren van cliënten geconstateerd. De ontwikkeling van de Mobiliteitswijzer van Arjo is deels gebaseerd op dit RAI (RAI MDS Long-Term Care Facility Resident Assessment Instrument 3.0 User’s Manual, Version 1.16, October 2018), dat werd gevalideerd en opgenomen in ISO/TR 12296:2012.

 

Mobiliteitswijzer voor langdurige zorg

Meer weten

Mobiliteitswijzer voor de acute zorg

Meer weten

Mobiliteitswijzer voor obese zorg

Meer weten