Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Tjenester og løsninger / Løsninger til sundhedssektoren / Pleje af demente / Udvikling med demens for øje
TheComplexCondition_2135x600.jpg

Udvikling med demens for øje

Den komplekse tilstand

Der er i dag ca. 50 millioner mennesker i verden, der lever med demens, og tilstanden påvirker mere end 60 %¹ af modtagerne af langvarig pleje. Selvom det kan være ekstremt givende at yde pleje til en plejemodtager med demens, betyder tilstandens art og kompleksitet, at efterhånden som tilstanden skrider frem, udvikler mange responsiv adfærd, der kan skabe udfordrende situationer og gnidninger i plejemiljøet.

Hos Arjo kan vi drage fordel af mere end 60 års erfaring og ekspertise til at skabe løsninger, der forbedrer livskvaliteten hos plejemodtagere, der modtager langvarig pleje, og som bidrager til større arbejdstilfredshed hos plejepersonalet. Vi har et partnerskab med vores kunder, så vi bedre kan forstå de foranderlige udfordringer og behov i nutidens miljøer med langvarig pleje, og vi bestræber os på at gøre plejepersonalet i stand til at hæve kvaliteten af plejen.Udvikling med demens for øje

Vores designprincipper er kernen i vores forsknings- og udviklingsproces for både akut og langvarig pleje. Disse principper viser ikke blot vejen for vores produktudvikling, de er også fundamentet i vores portefølje og er etableret for at sikre, at vi forsætter med at opfylde de foranderlige behov og udfordringer, der findes i nutidens plejemiljøer. Når du skal identificere de løsninger i vores portefølje, der er bedst egnet til behovene i en voksens hverdag samt dit miljø med langvarig pleje og dine plejemodtagere, der lever med demens, så har vi særlig fokus på følgende aspekter:

 

Velkendt eller hjemligt udseende                Farve og kontrast                       Lydmiljø                            Mobilitet og værdighed

         Komfort og afslapning                 Støtte til individualisering                           Støtte til plejer                           Støtte til personlig kontakt

 

Referencer

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.

Arjo-vejledning til arkitekter og planlæggere

Lucien de Kreek

Vi er her for dig!

Kan du ikke finde det, du søger? Lad os hjælpe dig.