This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

MaxiSlide Flites

Fremragende plejemodtagerspecifikke rørformede engangsglideenheder og flade lagner med håndtag

MaxiSlide Flites er patient-/plejemodtagerspecifikke rørformede glideenheder og flade lagner med indbyggede håndtag.

• Forebyggelse af krydskontaminering
MaxiSlide Flites er et patientspecifikt produkt og er en løsning til
travle plejemiljøer, der går højt op i at reducere
krydskontaminering. Alle glideløsninger leveres individuelt indpakkede
i en varmeforseglet plasticpose. Produktet er ikke beregnet til at blive
vasket.
• Undgå skader blandt plejepersonalet ved at reducere den fysiske anstrengelse
Ompositionering af en patient i sengen udsætter både plejepersonalet og
patienten for risiko for skader. Vores MaxiSlide Flites er fremstillet af et
stærkt latexfrit lavfriktionsmateriale, der muliggør flytning i flere retninger
i sengen i forbindelse med en række
ompostioneringsopgaver. Det er påvist,
at plejepersonalet ved brug af glidelagner til ompositionering i sengen udsættes mindre for voldsomme skubbe- og trækkrafter
samt at risikoen for skader på patienterne mindskes i forbindelse med shear og
friktion i forhold til ompositionering uden glidelagner.1
www.arjo.
Alle MaxiSlide Flites er i fuld sengelængde, hvilket eliminerer behovet
for yderligere rør og flade lagner

PATIENTIDENTIKATIONSMÆRKE
Hver MaxiSlide Flite har et mærke, hvorpå man kan skrive patientens navn, samt et grønt vandopløseligt mærke, der
opløses, hvis lagnet vaskes, så du dermed let kan se, hvis lagnet ikke bør anvendes.

ENGANGSTRÆKSTROPPER
Engangstrækstropperne kan fastgøres
på lagnerne ved laterale forflytninger, så plejepersonalet ikke
behøver strække sig for meget, hvilket
reducerer risikoen for skader.
STÆRKE INDBYGGEDE HÅNDTAG
De indbyggede forstærkede håndtag giver
noget
at holde fast i under patientforflytninger.
Weight and dimensions
Product A MaxiSlide Flite
Length mm 1960 mm
Length in 77 in
Width mm 760 mm
Width in 30 in
Product B MaxiSlide Flite XL
Length mm 1960 mm
Length in 77 in
Width mm 1140 mm
Width in 45 in
Product C MaxiSlide Flite XXL
Length mm 1960 mm
Length in 77 in
Width mm 1520 mm
Width in 60 in
Product D Pull straps
Length mm 800 mm
Length in 31 1/5 in
Width mm 40 mm
Width in 1 1/2 in
Product E MaxiTube Half Flite
Length mm 980 mm
Length in 39 in
Width mm 980 mm
Width in 39 in
Product F MaxiTube Flite
Length mm 1960 mm
Length in 77 in
Width mm 760 mm
Width in 30 in
Product G MaxiTube Flite XL
Length mm 1960 mm
Length in 77 in
Width mm 1155 mm
Width in 45 1/2 in

* Spørg gerne din lokale repræsentant om produktet er tilgængelig i Danmark