You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Maxi Once

Hygiejnisk glidehjælpemiddel til engangsbrug til høj plejemodtagerudskiftning og infektionskontrol

MaxiOnce™ er et glidelagen til engangsbrug, der opfylder behovene og udfordringerne i plejeinstitutioner og hospitalsområder med høj plejemodtagerudskiftning og høje krav til infektionskontrol.

Fokus for det førformede MaxiOnce-glidehjælpemiddel er kvalitetspleje til plejemodtagerne. MaxiOnce er fremstillet af et stærkt materiale med lav friktion. Det bruges kun til én specifik plejemodtager én gang, hvilket sikrer en hygiejnisk og sikker plejemodtagerforflytning.

Adgang, tilgængelighed og enkelhed

MaxiOnce leveres på en rulle, som derefter indsættes i en MaxiOnce-holder. MaxiOnce kan skæres i en hvilken som helst længde, hvilket betyder, at det kan skræddersys, så det passer til plejemodtageren, hvilket sikrer minimalt spild. Det har et målesystem, der gør det nemt at finde frem til den rette længde på glidehjælpemidlet – afstanden mellem hvert Arjo-logo er ca. 30 cm (12").

Reducerer krydskontaminering

Da MaxiOnce er et hjælpemiddel til engangsbrug, bidrager det til yderligere at reducere de risici, der er forbundet med krydskontaminering. Beskyttelse af plejemodtagerne er et nøgleaspekt i politikker om infektionskontrol.

Omkostningseffektivt

Sundhedsøkonomi er en topprioritet for nutidens pleje- og hospitalsledelse. Da MaxiOnce hjælper plejepersonalet med at udføre sikrere og mere ergonomiske plejemodtagerforflytninger, hjælper det også med at reducere risikoen for arbejdsrelaterede rygskader og de konsekvenser, de indebærer.

MaxiOnce sparer tid og reducerer risici

  • Ikke mere spildtid til at lede efter glidehjælpemidler. 
  • Sejl bliver ikke længere beskadiget eller går tabt under vask. 
  • Ikke flere farlige manuelle løft, fordi glidehjælpemidler er blevet beskadiget eller ikke er til rådighed.

Tekniske oplysninger

Mål og vægt

Varenr.
NMA1000
Vægt
8,4 kg (17,6 lbs.)
Dimensioner (længde x bredde)
100 x 0,8 m (328 x 2 1/2)

MaxiOnce holder

Varenr.
NMA2000

MaxiOnce målesystem

Længde i fodLængde i meter
Antal Arjo-logoer
4 - 5
1,20-1,50
5
5 - 61,50-1,80
6
6 - 71,80-2,10
7
7 - 8 2,10-2,408

* Spørg gerne din lokale repræsentant om produktet er tilgængelig i Danmark