You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

➊ Større værdi for kunderne

Vi sikrer værdiskabelse for vores kunder ved at lede en organisation, der fokuserer på de unikke behov hos kunder inden for akut pleje og langvarig pleje.

Vi stræber efter at levere bedre kliniske resultater og højere økonomisk værdi ved at bidrage til mere effektiv pleje og til at reducere de samlede plejeomkostninger. Prioriteterne på dette område omfatter kontinuerlig innovation, produktfornyelse og udvikling af det udvalg af serviceydelser, vi tilbyder. Arjo har klare planer for områderne forskning, udvikling og markedsføring, der forventes at føre til øget produktfornyelse og nye innovationer i de kommende år. Målet er at udvikle og tilbyde komplette løsninger, der hjælper kunderne med at håndtere nuværende og fremtidige demografiske tendenser og strengere lovkrav, fremme kvaliteten af plejen og effektiviteten af plejemodtagerflows samt levere større plejemodtagersikkerhed.

➋ Stærkere kommercielt fokus

Et af vores initiativer til forstærkning af Arjos kommercielle fokus omfatter at øge vores markedstilstedeværelse på både eksisterende og nye markeder.

Vi har i øjeblikket en stærk position inden for akut pleje og har også til hensigt at udvide vores tilstedeværelse inden for langvarig pleje. Udover et stærkere fokus på langvarig pleje er Arjos mål at optimere virksomhedens produktportefølje og salgsproces. 

 

➌ Større operationel fleksibilitet og effektivitet

Arjos mål er at øge virksomhedens operationelle fleksibilitet og effektivitet gennem initiativer, der skal resultere i forbedringer i produktkvaliteten, en mere effektiv værdikæde og enklere og harmoniserede interne virksomhedsprocesser.

 Det vil gøre det muligt for Arjo at reagere hurtigere på kundernes behov og drage fordel af markedstendenserne. Arjo arbejder aktivt på at sikre, at virksomheden overholder de lovgivningsmæssige krav og stræber efter at levere et højt niveau af produktkvalitet og sikkerhed.

➍ Udvikle virksomheden og medarbejderne sammen

Det er Arjos medarbejdere, som skaber og udvikler virksomheden, og derfor har Arjo udarbejdet en langsigtet HR-plan, der sikrer, at organisationen har den nødvendige ekspertise, ledelse og nøglekompetencer til at kunne dække både nuværende og fremtidige forretningsmæssige behov.

Dette arbejde omfatter personaleplanlægning, aktiviteter til at fremme mangfoldigheden samt forskellige uddannelsesprogrammer. Disse aktiviteter er nødvendige for at sikre, at Arjo kan tiltrække, rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere med den nødvendige ekspertviden og værdier, som kan bidrage til Arjos fortsatte udvikling.

➎ En bæredygtig og vindende kultur

Målet er at udvikle en resultatorienteret organisation, der er baseret på Arjos kerneværdier passion, samarbejde, åbenhed, dygtighed og ejerskab.

Den fælles faktor i disse fem kerneværdier er, at Arjo værdsætter mennesker og ønsker at hjælpe andre med at opnå bedre helbred og trivsel. For at skabe en bæredygtig og vindende kultur fremmer Arjo entusiasme, fokus på løsninger, der tilføjer værdi og genererer en reel positiv forandring for mennesker, mod og evne til at tage ejerskab og træffe beslutninger samt det at være en holdspiller, der arbejder frem mod at opnå koncernens mål. Arjo opfatter også ligestilling som et vigtigt aspekt i virksomhedens succes.