You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Økonomiske mål på mellemlang sigt

Salgsvækst

Gennemsnitlig årlig organisk salgsvækst på 2-4 %.


Rentabilitet
Gennemsnitlig årlig EBITDA-vækst på mindst 10 %.


Kontantkonvertering
Kontantkonvertering på over 70 %.

 

 

Politik for aktieudbytte


Arjos bestyrelse har vedtaget en politik for aktieudbytte, der indebærer, at fremtidige
aktieudbytter vil blive justeret i overensstemmelse med Arjos overskudsniveau, økonomiske
position og fremtidige udviklingspotentiale. Målet er, at
aktieudbyttet skal svare til 30-50 % af nettoindtægten efter skat.