This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Økonomiske mål på mellemlang sigt

Salgsvækst

Gennemsnitlig årlig organisk salgsvækst på 2-4 %.


Rentabilitet
Gennemsnitlig årlig EBITDA-vækst på mindst 10 %.


Kontantkonvertering
Kontantkonvertering på over 70 %.

 

 

Politik for aktieudbytte


Arjos bestyrelse har vedtaget en politik for aktieudbytte, der indebærer, at fremtidige
aktieudbytter vil blive justeret i overensstemmelse med Arjos overskudsniveau, økonomiske
position og fremtidige udviklingspotentiale. Målet er, at
aktieudbyttet skal svare til 30-50 % af nettoindtægten efter skat.