You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vores ansvar

Vi er en virksomhed, der fokuserer på mennesket, og derfor stræber vi efter at have en positiv indvirkning på samfundet gennem hvert eneste aspekt af vores forretning. Vores drivkraft er koncernens sociale mission med vægt på høje standarder for arbejdsmiljø, sikkerhed, antidiskrimination og etik.

Vi er dybt engageret i at minimere vores miljøpåvirkning og investerer i vækst og udvikling af vores medarbejdere, og vi følger og fremmer de globale standarder for etisk adfærd. Vores adfærdskodeks og politikker for etik er baseret på FN's Global Compact-initiativ og andre respekterede internationale principper for koncernadfærd. Vores resultater i forhold til at følge og fremme disse politikker evalueres årligt i henhold til de internationale retningslinjer for ESG-rapportering (miljø-, samfunds- og koncernmæssig styring).

Læs mere om vores indsats nedenfor.