You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Kommunikations- eller brugsdata

Via din anvendelse af telekommunikationstjenester for at få adgang til vores websted bliver dine kommunikationsdata (f.eks. din IP-adresse) eller brugsdata (f.eks. oplysninger om start, slut og omfang af hver adgang samt oplysninger om de telekommunikationstjenester, du brugte) genereret på teknisk vis og kan muligvis være relaterede til personlige data. I det omfang, det er tvingende nødvendigt, vil indsamling, behandling og anvendelse af dine kommunikations- eller brugsdata finde sted og blive gennemført i overensstemmelse med de juridiske rammer for beskyttelse af personlige data.

Automatisk indsamlede ikke-personlige data

Når du besøger vores websteder, kan vi automatisk (dvs. ikke i forbindelse med registrering) indsamle ikke-personlige data (f.eks. den type internetbrowser og det operativsystem, der anvendes, domænenavnet på det websted, du kom fra, antal besøg, gennemsnitlig tid på webstedet, de viste sider). Vi kan anvende disse data og dele dem med vores associerede selskaber andre steder i verden for at overvåge vores websteders popularitet og for at forbedre webstedernes ydelse eller indhold.

Sikkerhed

For at beskytte dine personlige data mod utilsigtet eller ulovlig sletning, tab eller ændringer og imod uautoriseret afsløring eller adgang, gør Arjo brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag.

Links til andre websteder

Arjos websteder indeholder links til andre websteder. Arjo er ikke ansvarlig for hverken beskyttelsen af personlige data eller for indholdet på andre websteder.

Spørgsmål og kommentarer
Arjo reagerer på rimelige anmodninger om gennemsyn af dine personlige data og om rettelse, ændring eller sletning af eventuelle unøjagtigheder. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Arjos politik om beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. om gennemsyn og opdatering af dine personlige data), er du velkommen til at kontakte os. Efterhånden som internettet udvikler sig, vil vores politik om beskyttelse af private oplysninger også gøre det. Vi angiver ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på denne side. Kontrollér venligst denne side med jævne mellemrum for at holde dig opdateret.

EU's persondataforordning fra 2018

EU's persondataforordning (GDPR) fra 2018 giver dig, den registrerede person, ret til at modtage en kopi af de data/oplysninger, vi har registreret om dig, eller at autorisere en anden til at handle på dine vegne. Klik venligst på dette link, hvis du ønsker at tale med os om dine data hos Arjo.