You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Styrken ved at bevæge sig fremad

Styrken ved at bevæge sig fremad

Der er en tydelig sammenhæng mellem mobilitet og den enkeltes  fysiske og mentale velvære. Vi har set, at når vi styrker vores bevægelse fremad, kan det hurtigt forbedre kliniske såvel som økonomiske resultater . 

Bedre resultater for alle

Vi er skabt til at bevæge os Når man kan tilfredsstille dette fundamentale behov gennem plejen, har det ikke bare betydning for patienterne, der heler bedre, deres værdighed øges, og de bliver mindre afhængige, men det betyder også noget for sundhedspersonalets selvtillid og generelle velvære. Som de specialister, de er på dette område, handler alle tiltag og hver eneste beslutning om at styrke bevægelsesmulighederne inden for plejen.

Bedre resultater for alle

Vi er skabt til at bevæge os Når man kan tilfredsstille dette fundamentale behov gennem plejen, har det ikke bare betydning for patienterne, der heler bedre, deres værdighed øges, og de bliver mindre afhængige, men det betyder også noget for sundhedspersonalets selvtillid og generelle velvære. Som de specialister, de er på dette område, handler alle tiltag og hver eneste beslutning om at styrke bevægelsesmulighederne inden for plejen.

Vi styrker bevægelse fremad mod

we-are-empowering-movement-towards-HR-v2.jpg
we-are-empowering-movement-towards-mobile.jpg

Drevet af en fælles sag

Intet kan flytte noget som motiverede mennesker, der er drevet af en fælles sag. Selvom vi hver især har vores eget syn på tingene og bidrager på forskellig vis, nærer vi alle en dyb interesse for at bevæge os fremad på plejeområdet.