You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

VTE-forebyggende løsninger

Mens sundhedsinstitutionerne er klar over risikoen for VTE, har plejepersonalet ikke altid tiden, uddannelsen eller ressourcerne til at implementere forebyggelsesstrategier. Med Arjos aktive kompressionssystem Flowtron kan plejepersonalet levere sikker, praktisk og fleksibel VTE-forebyggende behandling, der hjælper dem med at opnå overensstemmelse og optimal klinisk effektivitet.

Sikker, praktisk og fleksibel VTE-forebyggende løsning

Byrden ved VTE

Plejemodtagergrupper, herunder intensiv pleje, cancer, obstetrik, bariatri og slagtilfælde samt dem, der generelt skal gennemgå kirurgiske indgreb på 30+ minutter, har alle risiko for VTE.

Download brochuren

Forbindelsen mellem overensstemmelse og klinisk effektivitet i VTE-forebyggelse

Ved at hjælpe med at muliggøre overensstemmelse i plejemodtagerplejen er det aktive kompressionssystem Flowtron designet til at støtte klinisk effektivitet.

Download brochuren

Vigtig klinisk evidens, som støtter brugen af IPC

Vi opfordrer dig til at gennemgå denne kliniske ressource med eksempler på vigtig klinisk evidens, som støtter brugen af IPC og specifikt det aktive kompressionssystem Flowtron som del af et VTE-forebyggende program.

Download klinisk evidensbrochure

Omkostningseffektiv behandling, som støtter en effektiv arbejdsproces og veldokumenterede resultater

Vi tilbyder klinisk veldokumenterede forebyggende løsninger, som støtter den økonomiske værdi i plejemiljøet og generelt giver en øget effektivitet i institutionen. Dette inkluderer et omfattende udvalg af ydelser og uddannelsesprogrammer, der er designet til at fremme dine kompressionsbehandlingsstrategier.

Kontakt din lokale repræsentant