You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

FLEX SERVICE

FLEX SERVICE

Med Flex Service får I mest muligt ud af jeres udstyr og sikrer både effektiv funktion og de højeste plejestandarder. Vores team hjælper jer med at optimere effektiviteten, samtidig med at både plejemodtagernes og plejepersonalets sikkerhed opretholdes. Vores servicekontrakter indebærer et tæt samarbejde med jer som kunde, med garanti for fuld gennemsigtighed i omkostningerne, kontrol og faste priser.

Vores service – jeres succes


Hos Arjo forstår vi jeres situation og nødvendigheden af, at alt skal fungere optimalt:

  • Andelen af ældre i befolkningen bliver stadigt større, og der er færre til at pleje dem
  • Øget fokus på kerneaktiviteten er en nødvendighed for at kunne yde den bedst mulige pleje
  • Der er behov for større effektivitet og fortsat fokus på både plejepersonalets sikkerhed og plejemodtagernes værdighed
  • Et gennemsigtigt og stabilt økonomisk forbrug, uden uventede omkostninger, er en forudsætning

Hos Arjo har vi over 60 års erfaring, og vi er dybt engageret i udvikling af sikre og effektive plejemiljøer, der også er omkostningseffektive. Vores højeffektive løsninger har løftet standarden for plejemiljøer over hele verden ved at reducere antallet af skader hos plejepersonale og plejemodtagere og samtidig forbedre driftsresultatet.

Bemærk: Der kan være lokale variationer.