You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Lejeaftale

Intensivafsnit og plejehjem står ofte over for udfordringer i forhold til intensivpleje af plejemodtagere, ressourcer og økonomi.

Hver enkelt af disse udfordringer betyder, at både plejepersonale og administrationen står over for svære valg.  Der bør ikke gives køb på plejen af plejemodtagerne.  I har brug for de rigtige behandlinger, og de skal være til rådighed for alle plejemodtagere

Arjos program for lejeaftaler hjælper jer med at håndtere den komplekse plejemodtagerpleje via leje af hospitalssenge og behandlingsmadrasser.  Lejemodellen giver følgende fordele:

  • I får adgang til avancerede, dokumenterede plejemodtagerbehandlinger og hospitalssenge.
  • Produkterne er til rådighed, når og hvor der er behov for dem.
  • Behovet for fremskaffelse af kapital til indkøb undgås.
  • I eliminerer omkostninger til reparation og service af egne produkter.

Overvej at lade Arjo hjælpe jer med at levere produkter, der fokuserer på plejemodtagerpleje, samtidig med at balancen mellem kapitalbudget og driftsbudget opretholdes.