You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Den udfordring, plejeinstitutioner oftest står overfor nu om dage, er økonomien.

Den tvinger mange plejeinstitutioner til at reparere og vedligeholde udstyr langt udover den anbefalede levecyklus, samtidig med at plejemodtagere og plejepersonale udsættes for unødig risiko.

Arjo har udviklet en ny konsulentløsning, der er designet til at hjælpe jer med at forbedre den strategiske planlægning og levere kvalitetspleje, både i dag og fremover.

ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning er designet til plejeinstitutioner, der ønsker at maksimere investeringsafkastet på udstyret, øge den operationelle effektivitet og forbedre resultatet for plejemodtagerne.

Arjos klassifikationssystem Mobility Gallery™ er et værktøj til analyse af afhængighedsniveauet for plejemodtagere inden for hver enkelt af institutionens afsnit. Anbefalingerne er baseret på institutionens mobilitetsbehov, plejeaktiviteter, miljø og personalebehov. 

Eksperter fra Arjo hjælper med:

  • at vurdere de aktuelle behov (gammelt udstyr, Mobility Gallery, sikkerhedsmæssige spørgsmål)
  • i samarbejde med jer at udvikle en særlig plan (automatiseret forslagsudarbejdelse til drøftelse med lederne) og
  • at tilpasse jeres institution med henblik på optimal pleje (forbedret plejekvalitet, sikkerhed og effektivitet).


Ved hjælp af ProACT-metoden samarbejder Arjo med din organisation om at udarbejde anbefalinger til en 5-årig kapitalplan, baseret på en vurdering af jeres udstyrsbeholdning og plejemodtagernes mobilitetsbehov.

ProACT er det naturlige udgangspunkt for et komplet 3-årigt kulturforandringspartnerskab med Arjo, via Diligent™-initiativet.

Klik på Send en besked for at bede en Arjo-repræsentant om at kontakte dig for at drøfte en ProACT-vurdering af din plejeinstitution. Vi vil med glæde give dig yderligere indsigt i, hvad ProACT indeholder, og hvad du kan forvente af handlingsplanen.

ProACT™

ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning er designet til plejeinstitutioner, der ønsker at maksimere investeringsafkastet på udstyret, øge den operationelle effektivitet og forbedre resultatet for plejemodtagerne.