This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Diligent

Diligent™ er et interventionsprogram ledet af et klinisk konsulentteam, der fungerer som mentorer og uddanner ledelse og medarbejdere i at mobilisere plejemodtagere på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde så tidligt i plejeprocessen som muligt.

1J3B3960 fix.jpg

Hovedparten af pludselige hændelser og skader på personalet i sundhedssektoren i dag er forbundet med forflytning og overførsel af plejemodtagere i en institution.

Hver enkelt af de unikke og økonomisk garanterede Diligent-programmer skaber vedvarende kulturændringer, der vil resultere i færre skader på plejemodtagere og plejepersonalet, bidrage til at eliminere skader pådraget i plejemiljøer (HAC, Healthcare Acquired Conditions) og til at reducere opholdets varighed.