You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Diligent

Diligent™ er et interventionsprogram ledet af et klinisk konsulentteam, der fungerer som mentorer og uddanner ledelse og medarbejdere i at mobilisere plejemodtagere på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde så tidligt i plejeprocessen som muligt.

1J3B3960 fix.jpg

Hovedparten af pludselige hændelser og skader på personalet i sundhedssektoren i dag er forbundet med forflytning og overførsel af plejemodtagere i en institution.

Hver enkelt af de unikke og økonomisk garanterede Diligent-programmer skaber vedvarende kulturændringer, der vil resultere i færre skader på plejemodtagere og plejepersonalet, bidrage til at eliminere skader pådraget i plejemiljøer (HAC, Healthcare Acquired Conditions) og til at reducere opholdets varighed.