You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Care Thermometer™

Det evidensbaserede værktøj Care Thermometer™ giver en effektiv og pålidelig oversigt over de plejeområder, hvor der kan foretages forbedringer i forhold til plejemodtagere og plejepersonalets fysiske plejebelastning og forebyggelsespolitikken.

Care Thermometer er et værktøj til sikker plejemodtagerhåndtering, der anbefales i ISO-standarden 12296:2012 med titlen Ergonomi – manuel håndtering af mennesker i sundhedssektoren. Download det redigerede resumé fra Arjo her for at få en oversigt over evidensbaserede metoder til vurdering af risici inden for sikker plejemodtagerhåndtering og til identifikation og anvendelse af strategier og løsninger med henblik på reduktion af risikoen for skader på muskler og bevægeapparat. 

Care Thermometer er baseret på Mobility Gallery™, og disse principper udgør grundlaget for andre kliniske vurderinger, eksempelvis Diligent™ Guaranteed Solutions og ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning.

Der er blevet gennemført over 3.500 online vurderinger i over 20 lande over hele verden ved hjælp af Care Thermometer, og det har hjulpet plejeinstitutioner til at identificere, hvor deres plejepersonale kan blive udsat for risiko for rygskader på deres arbejde.