You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobility Gallery™ og personlig pleje af demente

Pleje, der er sikker, behagelig og værdig

Plejemodtagere er individer med forskellige livshistorier, præferencer, smag og interesser. Vi arbejder for at bidrage til at sikre, at deres liv på plejehjem og med langvarig pleje er både behageligt og værdigt.

På grund af funktionel og kognitiv svækkelse kræver mennesker, der bor på plejehjem og har brug for langvarig pleje, hjælp og personlig pleje i hverdagen. De har ofte brug for støtte til toiletbesøg, forflytning, hygiejne, sikkerhed, stimulering, hvile og afslapning.

Vi stræber efter at udvikle løsninger, der hjælper dig med at yde pleje, der er tilpasset de enkelte plejemodtageres personlige præferencer og passer til deres funktionelle og kognitive status.

 Vi tilbyder en række vurderingsværktøjer, der gør det muligt for dig at vurdere behovene hos dine plejemodtagere og give en skræddersyet og optimeret plan for plejen. Mobility Gallery™ er udviklet til at hjælpe dig med at identificere plejemodtagernes funktionelle mobilitetsniveau og med at vælge passende løsninger, lige fra senge til mobilitetsløsninger.

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ er et vurderingsværktøj, der er baseret på fem forskellige mobilitetsniveauer, der er angivet i alfabetisk orden fra A til E.

Få mere at vide