You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Mobility Gallery™ og personlig pleje af demente

Pleje, der er sikker, behagelig og værdig

Beboere er individer med forskellige livshistorier, præferencer, smag og interesser. Vi arbejder for at bidrage til at sikre, at deres liv på plejehjem og med langvarig pleje er både behageligt og værdigt.

På grund af funktionel og kognitiv svækkelse kræver mennesker, der bor på plejehjem, hjælp og personlig pleje i hverdagen. De har ofte brug for støtte til toiletbesøg, forflytning, hygiejne, sikkerhed, stimulering, hvile og afslapning.

Vi stræber efter at udvikle løsninger, der hjælper jer med at yde pleje, der er tilpasset de enkelte beboeres personlige præferencer og passer til deres funktionelle og kognitive status.

 Vi tilbyder en række vurderingsværktøjer, der gør det muligt at vurdere behovene hos jeres beboere og giver jer en skræddersyet og optimeret plan for plejen. Mobility Gallery™ er udviklet til at hjælpe jer med at identificere beboernes funktionelle mobilitetsniveau og med at vælge passende løsninger, lige fra senge til mobilitetsløsninger.

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ er et vurderingsværktøj, der er baseret på fem forskellige mobilitetsniveauer, der er angivet i alfabetisk orden fra A til E.

Få mere at vide