You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Disinfection full bleed.JPG

Planlægning af skyllerum

Planlægning af skyllerum

Et urent skyllerum (eller nytterum til snavset udstyr) er en nødvendighed i alle autoriserede plejeinstitutioner og hospitaler. Når risikoen for infektion reduceres, kan det give store omkostningsbesparelser i alle former for plejemiljøer og hospitaler.

 

Planlægning af et urent skyllerum

Der er fire hjørnesten i opretholdelse af gode hygiejnerutiner:

1. Urent område

Det er et område, der er beregnet til urent udstyr, adskilt fra de rene områder, og det fungerer som opsamlingspunkt for urent udstyr. Det kan bestå af et rustfrit stålbord.

2. Håndvask

Det vigtigste i et urent skyllerum er en velorganiseret vask til håndvask – rent og desinficeret udstyr må aldrig berøres med uvaskede hænder.  Håndvasken skal være let tilgængelig, tæt på indgangen, udstyret med en blandehane, der betjenes med arm eller albue, og den skal være udstyret med det nødvendige tilbehør såsom dispensere med flydende sæbe, engangspapirshåndklæder og en affaldsspand.

3. Skylledesinfektor 

Snavsede beholdere såsom bækkener og bækkenlåg, urinflasker og toiletspande placeres i skylledesinfektoren, der tømmer, rengør og desinficerer beholderne uden yderligere arbejde. Den grundlæggende regel for hygiejne er, at alt, der har været i kontakt med kropsvæsker eller sekreter, skal rengøres (renses og desinficeres) hurtigst muligt og derefter overføres til et opbevaringsområde for rent udstyr.

Skylledesinfektorer findes i tre forskellige modeller; fritstående, der sikrer korrekt indsætningshøjde, vægmonteret for at muliggøre rengøring af gulvet samt en model til montering under et bord, hvilket frigør arbejdsplads.

4. Rent opbevaringsområde

Desinficeret udstyr, der ikke skal anvendes igen med det samme, skal holdes væk fra alle snavsede overflader og snavset udstyr – skabe eller stativer er gode opbevaringssteder, og et skab, der monteres over skylledesinfektoren, er et pladsbesparende alternativ. I det urene skyllerum bør der også være et låsbart skab til opbevaring af kemikalier eller desinficerende væsker samt en vogn med to sække til snavset linned og affald.  Og hvis der anvendes bækkener i rustfrit stål er et opvarmet opbevaringsskab også en god ide.

 

Rene hænder på rent udstyr

  • Mikroorganismer, der kan være aldeles harmløse for raske, kan i plejemiljøer forårsage alvorlige infektioner hos mennesker med et svækket immunforsvar.
  • Bakterier, vira og svampevækst findes overalt og kan overføres fra en person til en anden gennem ting, der er utilstrækkeligt rengjort eller håndteret.
  • Et godt designet urent skyllerum er afgørende for at kunne forhindre infektionsspredning.
  • Rent og desinficeret udstyr må aldrig berøres eller håndteres med uvaskede hænder.
  • Hvis rent udstyr berøres med uvaskede hænder, betyder det, at udstyret bliver kontamineret igen, og at risikoen for infektionsspredning øges.
  • Man skal derfor altid desinficere hænderne, før man rører ved rengjort og desinficeret udstyr.

 Rene hænder på rent udstyr er den vigtigste regel for alle arbejdsprocedurer i det urene skyllerum.