Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Løsninger / Desinfektion
Disinfection full bleed

Desinfektion

Fleksibilitet og stort udvalg til understøttelse af jeres strategi for infektionshygiejne

Vi kan hjælpe jer med at udvikle et effektivt skyllerumsmiljø som en vigtig komponent i jeres strategi for infektionskontrol, lige fra skylledesinfektorer med stor ydeevne til en række muligheder inden for udformning af skyllerum.
ArjoHuntleigh-Products-Disinfection-Flusher-Line-long.jpg

Se vores udvalg af skylledesinfektorer

En af de vigtigste opgaver i en plejeinstitution er sikker og effektiv bortskaffelse af menneskelige affaldsprodukter og desinfektion af det tilhørende udstyr. Reduktion af risikoen for krydsinfektion og beskyttelse af personalet mod skadevirkninger er afgørende vigtige mål under denne proces. De rette løsninger er afgørende for at opretholde et sikkert og effektivt plejemiljø.
Arjo-Products-Disinfection-Typhoon-Display.jpg

Udform et godt planlagt skyllerum

Arjo kan hjælpe jer i alle faser af planlægning, udformning og indretning af et skyllerum, der passer til institutionens behov. Vi tilbyder også ekspertviden og detaljerede retningslinjer for rumlayout samt rådgivning om etablering af et effektivt infektionskontrolsystem.
Arjo Liquids Flusher Rinse and Detergent (1).jpg

Skyllevæsker

Specielt formulerede skyllemidler og skylledetergentvæsker optimerer ydeevnen på jeres skylledesinfektor.