You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Disinfection full bleed.JPG

Desinfektion

Fleksibilitet og stort udvalg til understøttelse af jeres strategi for infektionshygiejne

Takket være vores brede sortiment af kvalitetsudstyr, herunder skylledekontaminatorer, skyllevæsker, adskillige valgmuligheder inden for skyllerumsdesign samt et udvalg af materialer, der dækker jeres behov og krav til skyllerum, kan vi hjælpe jer med at udvikle et effektivt skyllerumsmiljø som en vigtig komponent i jeres strategi for infektionshygiejne.

Desinfektion: Sikring af et rent og sikkert miljø

En af de vigtigste opgaver i en plejeinstitution er sikker og effektiv bortskaffelse af menneskelige affaldsprodukter og desinfektion af det tilhørende udstyr. Reduktion af risikoen for krydsinfektion og beskyttelse af personalet mod skadevirkninger er afgørende vigtige mål under denne proces. De rette løsninger er afgørende for at opretholde et sikkert og effektivt plejemiljø.

Se vores sortiment

Optimering af skyllerumsdesign

Et godt designet og udstyret skyllerum kan spille en vigtig rolle i strategier for infektionsforebyggelse og for at sikre, at menneskelige affaldsprodukter bortskaffes sikkert, hurtigt og effektivt, med minimal menneskelig kontakt, og at det tilhørende udstyr kan dekontamineres nemt og sikkert, hver gang det har været brugt. Skyllerumsdesign bør bidrage til at lette og fremme god praksis for infektionsforebyggelse og til at sørge for et sikkert og behageligt miljø for plejepersonalet.

Planlæg jeres skyllerum

Kemikalievæsker til skylning

Et komplet udvalg af Clean Flusher-skylle- og rengøringsmidler til optimering af ydeevnen på institutionens skylledesinfektor.

Se vores sortiment