This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Disinfection full bleed.JPG

Desinfektion

Fleksibilitet og stort udvalg til understøttelse af jeres strategi for infektionshygiejne

Vi kan hjælpe jer med at udvikle et effektivt skyllerumsmiljø som en vigtig komponent i jeres strategi for infektionskontrol, lige fra skylledesinfektorer med stor ydeevne til en række muligheder inden for udformning af skyllerum.

Se vores udvalg af skylledesinfektorer

En af de vigtigste opgaver i en plejeinstitution er sikker og effektiv bortskaffelse af menneskelige affaldsprodukter og desinfektion af det tilhørende udstyr. Reduktion af risikoen for krydsinfektion og beskyttelse af personalet mod skadevirkninger er afgørende vigtige mål under denne proces. De rette løsninger er afgørende for at opretholde et sikkert og effektivt plejemiljø.

Se vores sortiment

Udform et godt planlagt skyllerum

Arjo kan hjælpe jer i alle faser af planlægning, udformning og indretning af et skyllerum, der passer til institutionens behov. Vi tilbyder også ekspertviden og detaljerede retningslinjer for rumlayout samt rådgivning om etablering af et effektivt infektionskontrolsystem.

Planlæg jeres skyllerum

Skyllevæsker

Specielt formulerede skyllemidler og skylledetergentvæsker optimerer ydeevnen på jeres skylledesinfektor.

Se vores sortiment