You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

arjo-bariatric-nurse-patient-hygiene banner.jpg

Bariatrisk hygiejne

Arjo bariatric hygiene 555 x 555.jpg

Værdige brusebads- og toiletbesøgsrutiner i hverdagen

Overvægtige plejemodtageres hygiejne kan være en af de største udfordringer inden for effektiv bariatrisk pleje. Hvis passende løsninger ikke er tilgængelige, kan plejepersonalet være nødt til at benytte passive metoder såsom bækkener og afvaskning i sengen, hvilket i mange tilfælde kan kompromittere den ergonomiske effektivitet samt plejemodtagerens værdighed og sikkerhed. Vores bariatriske hygiejneløsninger er udviklet til at fremme livskvalitet, værdighed og komfort hos overvægtige plejemodtagere. De giver plejepersonalet en optimal ergonomisk platform til assisteret brusebadning og toiletbesøg for plejemodtagere, der vejer op til 320 kg (705 lbs).

Se vores produkter