You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Arjo Bariatric Solutions Banner.jpg

Bariatriske løsninger

Bariatriske løsninger

Fra det øjeblik bariatriske plejemodtagere kommer ind i et plejemiljø og til de udskrives, har de brug for specialløsninger, der dækker deres kliniske plejebehov. Når plejeinstitutionerne er udstyret med de rette løsninger, kan de imødekomme behovet for klinisk pleje af bariatriske plejemodtagere, samtidig med at plejepersonalets behov for sikkerhed og effektivitet også dækkes.

Download brochuren om bariatriske løsninger

arjo-close-up-bariatric-nurse-patient-block.jpg

Overvægt: En verdensomspændende epidemi

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der nu flere end 1,9 milliarder voksne i alderen 18 år og derover, som er overvægtige.¹ Heraf er 600 millioner decideret fede – ca. 13 % af verdens voksne befolkning.¹ Denne stigning sætter plejemiljøer under alvorligt pres, belaster ressourcerne til pleje og får omkostningerne til at stige.² Plejemiljøerne er udfordret på samme måde, når de skal opfylde denne gruppe plejemodtageres behov, navnlig i forhold til passende løsninger, hjælpemidler og undervisning af plejepersonalet.² Vi tilbyder en portefølje af bariatriske produkter og serviceydelser, der søger for, at I er godt klædt på til at håndtere udfordringerne ved pleje af overvægtige plejemodtagere, og at I kan yde omkostningseffektiv, sikker og værdig pleje. Vores sortiment af bariatriske løsninger giver institutionen mulighed for at opfylde bariatriske plejemodtageres behov på tværs af et fuldt mobilitetsspektrum: Lige fra plejemodtagere, der er fuldt uafhængige, til plejemodtagere, som ikke kan udføre almindelige dagligdags aktiviteter uden hjælp.

Referencer: 1. http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en 2. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing bind 14, nr.

Download brochuren om bariatriske løsninger