You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Arkitekter og planlæggere

I over 60 år har vi arbejdet sammen med arkitekter, plejepersonale og eksperter i sikker plejemodtagerhåndtering for at udarbejde retningslinjer for konstruktion og modernisering af plejefaciliteter.

I 1996 udarbejdede vi den første udgave af vores håndbog for arkitekter og planlæggere, som vi distribuerede over 30.000 kopier af, på 15 forskellige sprog. Det glæder os nu at kunne præsentere den fjerde udgave, som i høj grad bygger videre på det solide fundament.

Den nye håndbog er revideret og gennemgået af et internationalt team af eksperter, herunder arkitekter, ergonomer, sygeplejersker og et repræsentativt udvalg af andre brugere. Den seneste udgave er grundigt researchet, og vi har nedkogt essensen af bedste praksis, så I får et kortfattet og visuelt omfattende resumé af praktiske designmæssige tiltag til at inkludere mobilitetsbehov i design af plejemiljøer.

Den dækker blandt andet disse nøgleområder:

1. PLANLÆGNINGSSTRATEGIER

 • Filosofien bag Positive Eight™
 • Plejemodtageren
 • Plejepersonalet
 • Kontakt din Arjo-projektkonsulent, hvis du er ved at planlægge tilgange til mobilitetsstøtte.

2. ANVENDELSE AF KONCEPTER

 • Ved sengen
 • I toiletområdet
 • I badet/brusebadet
 • Plejemiljøer til den bariatriske plejemodtager
 • Det urene skyllerum
 • Korridorer og elevatorer
 • Opbevaringsplads og venderadius

3. UDFØRELSE AF EFFEKTIV PLEJE
4. REFERENCER