You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Ofte stillede praksisrelaterede spørgsmål

Listen med ofte stillede spørgsmål er udarbejdet med det formål at besvare almindelige spørgsmål, der opstår under klinisk brug og på markeder, hvor den kliniske evidens er sparsom.

Det er vigtigt at tage hele plejemodtagerens plejesituation med i betragtning og anvende klinisk vurdering, når der træffes beslutninger ud fra svarene.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte Clinical@Arjo.com med dit/dine spørgsmål. Vi vil bestræbe os på at besvare og lægge det/dem ind på denne side som en hjælp til andre.

Trykaflastning, -reduktion og -fordeling

Spørgsmål Hvad er forskellen på trykaflastning, trykreduktion og trykfordeling?
Svar. Trykaflastning er den periodiske fjernelse af tryk for at tillade reperfusion af kapillærbaner og forebygge udvikling af tryksår. Trykaflastning lader blodgennemstrømningen vende tilbage til normale niveauer og tillader reperfusion af det væv, der har manglet blod på grund af det tryk, det har være udsat for. Ved at ændre plejemodtagerens stilling sker dette på en naturlig måde. Trykaflastende madrasser fremmer aktivt vævsperfusion ved oppumpning og tømning af luftceller over en 10 minutters cyklus, så presset på en hvilken som helst del af kroppen i kontakt med overfladen ændres regelmæssigt. Trykreduktion opnås ved at reducere trykket der, hvor huden og madrassen mødes. Dette gøres ved at øge overfladearealet, som plejemodtageren hviler på, og forme madrassen, så den passer til plejemodtagerens krop. Plejemodtageren skal stadig skifte stilling på støttefladen, da selv et svagt tryk kan okkludere kapillære netværk, især hos højrisikoplejemodtagere. Dokumentation for virkningen af både trykaflastning og trykreduktion kan findes i den kliniske dokumentation – Optimising and measuring clinical outcomes brochure (Lit 444/04) og Principles of alternating pressure brochure (Lit 932/01). Trykfordeling er en samlet betegnelse for begge typer af trykhåndtering, som beskrives ovenfor. Selvom terminologien ser ud til at kunne bruges frit, kan den have betydning i visse lande, for eksempel i USA, hvor termerne kan knyttes til forskellige koder i forbindelse med tilskudsregler.