You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Kliniske retningslinjer

Vigtigheden af beskyttelse af huden hos sårbare plejemodtagere, der har risiko for at udvikle tryksår eller fugtlæsioner.

Beskyttelse af huden

Huden er kroppens største organ og udgør en effektiv barriere mellem det interne væv og det ydre miljø (Flour, 2009).

Den beskytter kroppen mod både temperaturpåvirkninger og kemiske, fysiske og mekaniske påvirkninger, og den forhindrer, at skadelige substanser, som f.eks. mikroorganismer, trænger ind i kroppen.

Den fungerer også som en vandafvisende barriere, så essentielle næringsstoffer ikke vaskes ud af kroppen (DermNet NZ, 2012).
Hudstrukturen varierer, afhængigt af det anatomiske område af kroppen, og den ændrer sig med aldringsprocessen som reaktion på gentagne traumer/stresspåvirkninger og løbende eksponering for UV-stråling. Beskyttelse af huden er afgørende i forhold til forebyggelse af tryksår.

Beskyttelse af huden involverer opretholdelse af en balance, så udefrakommende belastninger og kræfter ikke beskadiger huden, og så indre faktorer såsom personens generelle helbredstilstand og hudens evne til at modstå skader også fremmes.

Der har hidtil været fokus på at sørge for optimale trykfordelende madrasser, der reducerer den mekaniske belastning af huden, til plejemodtagere, der var i risiko for at udvikle tryksår.

Nu er der et behov for at inddrage interventioner, der påvirker mikroklimaet, ved at kontrollere miljøet på eller nær hudens overflade (Wounds International, 2010).

Hvad er et mikroklima?

Inden for sårpleje er mikroklima et udtryk, der bruges til at beskrive området mellem huden og det underlag, som huden er i tæt kontakt med. Det refererer primært til temperaturen (af huden eller det bløde væv) og fugtigheden (eller fugtighedsniveauerne på hudoverfladen) (Clark og Black, 2011).

Et dårligt mikroklima, der bevirker, at huden er for varm og for fugtig, reducerer hudens elasticitet og øger modtageligheden for skader som følge af tryk, shear eller friktion.

Styring af hudens mikroklima* kan omfatte en styring af det generelle miljø, såsom at opretholde en optimal temperatur i rummet, at undgå at bruge syntetiske materialer mod huden eller at bruge specialudstyr til at styre mikroklimaet.

Det kan omfatte varmeudstyr, der anvendes til at forhindre, at vævet bliver for koldt, når plejemodtageren opholder sig længe på operationsstuen (NICE, 2008) eller specialudstyr, der holder huden tør og opretholder en optimal temperatur (f.eks. Skin IQ™) (Clark og Black, 2011). Styring af mikroklimaet er meget vigtigt i forhold til forebyggelse og behandling af tryksår.