You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Retningslinjer for plejepersonalet

NPUAP & EPUAP referencedokumenter vedr. tryksår

Pressure Ulcer Prevention & Treatment; Clinical Practice Guidelines for Prevention and Treatment

Disse kliniske retningslinjer indeholder en koncis synopsis af eksisterende forskning i tryksår. Det er en uundværlig ressource for klinikere, der leverer evidensbaseret praksis, undervisere, der præsenterer den nyeste forskning til deres studerende, beslutningstagere, der skaber rammerne for fremtidens sundhedsvæsen og forskere, der er på forkant med nye opdagelser.

http://www.epuap.org/guidelines/quick-reference-guide-2014-edition-translations/

Pressure Ulcers: Prevalence, Incidence and Implications for the Future Monograph 

Denne tekst fokuserer på tryksårshyppighed fra alle kliniske miljøer og populationer, hyppighed i særlige populationer, en gennemgang af tryksårsforebyggende programmer samt en diskussion af tryksår i Amerika i løbet af det seneste årti.

http://www.npuap.org/online-store/product.php?productid=17589&cat=3&page=1