You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Forebyggelse af trykskader

Håndtering af risikoen for trykskader under pleje på sygehus og langvarig pleje.

Den løbende udfordring på tværs af plejemiljøer.

Trykskader er fortsat en alvorlig udfordring i alle plejemiljøer. Med længere levealder, stigende akutniveauer, komplekse underliggende sygdomme og lavere mobilitetsniveauer stiger risikoen for udvikling af trykskader betydeligt.

Trykskader er fortsat en alvorlig udfordring i alle plejemiljøer. Man kan reducere risikoen betydeligt ved at øge opmærksomheden hos personalet, sørge for systematiske risikovurderinger og sikre rette støtteunderlag til rette plejemodtager på rette tidspunkt1 hos sårbare plejemodtagere døgnet rundt.

En effektiv strategi til forebyggelse af trykskader kunne omfatte en tilgang med flere faktorer såsom SSKIN. SSKIN er en model med fem trin til forebyggelse af tryksår, der er udviklet af NHS (National Health Service i Storbritannien). SSKIN identificerer de fem vigtigste handlinger, der skal foretages ved forebyggelse af trykskader:

  • Overflade (Surface)
  • Hudinspektion (Skin Inspection)
  • Fortsat bevægelse (lejringsskift) (Keep moving) 
  • Inkontinens og fugt (Incontinence & moisture)
  • Ernæring/hydrering (Nutrition/hydration) 2

Vi tilbyder en række løsninger og serviceydelser, der kan hjælpe med implementering og optimering af et program til forebyggelse af trykskader i jeres institution. Kontakt din lokale repræsentant for at få flere oplysninger. 

 

  1. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline, http://www.internationalguideline.com/
  2. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance.  Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline.  Emily Haesler (ed.). Cambridge Media: Perth, Australien; 2014