You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Kliniske retningslinjer

Den første nationale politik vedrørende sikker plejemodtagerhåndtering blev indført i Storbritannien i 1992. Siden da er der indført lignende lovgivning i USA og i andre lande over hele verden.

I 2012 blev den første ISO Teknisk rapport udgivet. Manuel håndtering af plejemodtagere kan udgøre en alvorlig risiko for medarbejdere i sundhedssektoren. Som et resultat heraf er der blevet indført en række initiativer (og love) rundt omkring i verden. Denne side indeholder en liste over links til nogle af de gældende officielle retningslinjer inden for sikker plejemodtagerhåndtering.

Verdensomspændende retningslinjer

Internationale og nationale retningslinjer og love vedrørende sikker plejemodtagerhåndtering fra hele verden

ISO/TR 12296:2012.   Ergonomi - Manuel håndtering af personer i sundhedssektoren.
Et letlæst, redigeret resumé kan downloades her
Hele ISO/TR 12296:2012-standarden kan købes på ISO-webstedet.

Australien

Transferring people safely - a handbook for workplaces, udgave nr. 3, 2009 (EN).

Residental care service - Victoria (EN)

Canada

Handle with care: patient handling and the application of ergonomics (MSI) requirements. WorkSafeBC British Columbia, Canada, 2006 (EN).

Holland

Praktijkrichtlijnen fysieke belasting voor zorgverleners (hollandske retningslinjer for praksis, på hollandsk).

New Zealand

The New Zealand patient handling guidelines, LITEN UP-tilgangen (EN).

Sverige

A lift for healthcare. ADI 581, den svenske arbejdsmiljømyndighed Arbetsmiljöverket (EN).

Storbritannien

The manual handling operations regulations 1992, nr 2793 (EN).
All Wales NHS manual handling training passport information scheme, 2008 (EN).

Guidance on the management of manual handling in healthcare Health & Safety Authority, 2011 (EN).

Royal College of Nursing - manual handling assessments in hospitals and the community. RCN London, 2003 (EN).

Manual handling training guidelines. Issue 2, revised at the request of the National Executive of National Back Exchange, 2002 (EN).

USA

Patient handling and movement assessments, a white paper. The Facility Guideline Institute – 2010 (EN).

Guidelines for nursing homes. Ergonomics for the prevention of musculoskeletal disorders. OSHA 3182-3R 2009 (EN).

A back injury prevention guide for healthcare providers. OSHA, Californien, 2007 (EN).