You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Klinisk og økonomisk dokumentation

Undersøgelser har vist, at anvendelse af passende hjælpemidler i høj grad reducerer belastningen af bevægeapparatet og risikoen for skader.

Program for sikker plejemodtagerhåndtering

Blandt sundhedspersonale forbindes større risiko for skader i bevægeapparatet med højere arbejdsbelastning, hyppigere plejemodtagerhåndteringer, tidligere symptomer i bevægeapparatet og mangel på løfteudstyr. Det daglige antal plejemodtagerhåndteringsopgaver udgør den mest direkte måleenhed i forhold til vurdering af risikoen for rygsmerter. (Thomas 2009; Collins 2011)

En undersøgelse af skader i bevægeapparatet og arbejdsrelaterede erstatningskrav over en periode på syv år (1997‐2003) viste, at 40 % af skaderne skyldtes løft eller forflytning af plejemodtagere, der kunne have været undgået ved at bruge løfteudstyr. (Pompeii et al, 2009)

15,9 kg (35 lb) er den maksimale vægtgrænse ved manuelle løft

En artikel af Waters evaluerede Lifting Equation (NIOSH), et ergonomisk vurderingsværktøj, der anvendes til at anbefale vægtgrænser for manuelle løfteopgaver, hvor begge hænder bruges. Det reviderede regnestykke angiver en anbefalet vægtgrænse på 15,9 kg (35 pund) under plejemodtagerhåndteringsopgaver. Det anvendes som grundlag for de fleste retningslinjer for plejemodtagerhåndtering. Undersøgelser har vist, at anvendelse af passende hjælpemidler i høj grad reducerer belastningen af bevægeapparatet og risikoen for skader. Når der anvendes fuldt lastede plejemodtagerløfteudstyr, var den nødvendige skubbe- og trækkraft generelt acceptabel for 90 % af den kvindelige befolkning. (Waters 2007; Rice 2009)

Positiv lønsomhedsreduktion ved implementering af programmet til sikker plejemodtagerhåndtering

Flere undersøgelser har vist betydelige reduktioner og positive lønsomhedsreduktioner ved implementering af programmet til sikker plejemodtagerhåndtering, herunder plejemodtagerløfteudstyr og tilhørende oplæring. (Nelson 2008; Tomas 2009; Black 2011, Lilpscomb 2012)