You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Fordele ved loftslifte

Fordelen ved brug af loftslifte er dokumenteret i et stort antal kliniske studier og publikationer.

  • Alamgir et al. 2008 konkluderer, at investeringer i loftslifte kan tjenes ind igen inden for 2-6 år (afhængigt af, om de direkte eller indirekte omkostninger måles) som følge af det betydelige fald i muskel- og knogleskader efter intervention.
  • Chhokar et al. 2005 bekræfter denne konklusion ved at fastslå, at de økonomiske fordele som følge af reducerede kompensationsomkostninger kan genereres inden for 3 år.
  • Plejemodtagerne har en tendens til at foretrække loftslifte frem for enten gulvlifte eller manuel håndtering, og personalet mener generelt, at loftslifte er den mindst krævende metode til plejemodtagerhåndtering. (Algamir 2009, Dutta 2012.)
  • Gennemsnitstiden for forflytninger fra seng til stol og fra stol til seng er betydeligt længere med gulvlifte (273,6 sekunder) end med loftslifte (156,9 sekunder). (Algamir 2009)
  • Mens der kun er ganske lille risiko for biomekanisk overbelastning af rygsøjlen forbundet med brug af loftslifte, kan gulvlifte stadig udgøre en betydelig risiko for plejepersonalet og medføre store belastninger på lændehvirvelsøjlen. (Dutta 2012; Marras 2009)
  • Resultatet af installationen af loftslifte i intensivafdelingen er mindre træthed, smerte og frustration, og også færre lægebesøg for personalet. (Silverwood 2006)

Få flere oplysninger ved at downloade dokumentet med Arjos korte resumé, eller følg linkene til PubMed på referencesiden.